مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ××خواندنش با نام غفار الذنوب××عشق یعنی چشمها هم در رکوع××شرمگین از نام ستار العیوب××عشق یعنی سر سجود و دل سجود××ذکر یارب یارب از عمق وجود

نمونه پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی


بسمه تعالی

 

 

1-      عنوان فعالیت:

2-      محل اجرای طرح:

استان:

شهرستان

شهرک صنعتی

3-      مشخصات متقاضیان:

الف: حقیقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تحصیلات

تجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- حقوقی

نام شرکت

نوع شرکت

شماره ثبت

محل ثبت

تاریخ ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کامل پستی و شماره تلفن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-      مطالعه بازار:

1-4- وضعیت عرضه و پیش بینی امکانات تولید:

 

 

تولیدات گذشته

 

پیش بینی تولیدات آینده

 

سال

 

        عنوان

 

80

 

81

 

82

 

83

سال بررسی طرح84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

ماخذ آمار

 

توضیحات

تولیدات واحدهای فعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات

شماره تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولیدات واحدهای در حال

احداث (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی

امکانات تولید (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)     میزان تولیدات اضافه شده به ظرفیت فعلی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بصورت درصدی از ظرفیت اسمی مجوزهای صادر شده در نظر گرفته شده است.

(2)     مجموع ردیفهای (تولیدات واحدهای فعال)، (واردات) و (تولیدات واحدهای در حال احداث) می باشد.

2-4- وضعیت تقاضا و پیش بینی تقاضای بالقوه:

 

تولیدات گذشته

 

پیش بینی تولیدات آینده

 

سال

 

 

              عنوان

 

80

 

81

 

82

 

83

 

سال بررسی

طرح 84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

ماخذ

آمار

 

توضیحات

 

مصرف

فعلی(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادرات به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی تقاضا(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)* در صورت تنوع مصرف در صنایع مختلف آمار بصورت مجزا ذکر گردد.

(2)  مجموع "مصرف فعلی" و "صادرات" می باشد.

 

3-4- مقایسه عرضه و تقاضا:

 

تولیدات گذشته

 

پیش بینی تولیدات آینده

 

سال

 

 

     عنوان                 

 

80

 

 

81

 

82

 

83

 

سال بررسی

طرح 84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

ماخذ

آمار

 

توضیحات

امکانات

تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی

تقاضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار کمبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4- آمار واحدهای موجود با ذکر نام، محل استقرار، ظرفیت و انواع محصولات تولیدی:

جدول شماره 1

ردیف

نام واحد

نوع محصول

محل استقرار

ظرفیت تولیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4- آمار اعلامیه تاسیسی های صادره با ذکر نام، محل استقرار، ظرفیت، نوع محصولات و میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها (واحدهای در حال احداث):

 

ردیف

نام واحد

نوع محصول

محل استقرار

ظرفیت تولیدی

میزان پیشرفت فیزیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- دانش فنی:

1-5- نام کمپانی واگذارنده:

2-5- محل اقامت قانونی:

3-5- مدت قرارداد:

4-5- چگونگی انتقال تکنولوژی:

5-5- نحوه ارائه اطلاعات:

 

6-5- نحوه ادامه کار پس از خاتمه قرارداد:

 

7-5- ضمانتهای اجرایی:

 

8-5- برنامه کارآموزی در خارج:

 

9-5- تعداد و مدت کار متخصصین  خارجی در کشور:

 

10-5- آموزش پرسنل در داخل کشور:

 

11-5- نحوه تامین هزینه:

 

12-5- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت:

 

6- هدف از اجرای طرح:

7- مصرف کنندگان عمده و قیمت فروش:

ردیف

نام واحد

صنعت مصرف کننده

قیمت وارداتی

قیمت فروش

توضیحات

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

8- مشخصات کلی محصول:

 

1-8- مشخصات فیزیکی:

 

2-8- مشخصات فنی:

3-8- نام و مشخصات فنی کالاهای مشابه (خارجی و داخلی) به همراه کاتالوگها:

 

4-8- استانداردهای ملی و بین المللی لازم و شماره تعرفه:

 

5-8- مصرف کنندگان:  6-8- صنایع بالادستی و پایین دستی:

 

*** کلیه مباحث فوق در صفحات آینده بطور کامل شرح داده شده است.

 

9- نوع فعالیت یا محصولات تولیدی:

ردیف

نام محصول

میزان تولید سالانه

واحد

قیمت فروش(ریال)

 

 

 

 

 

 

10- زمین:

مساحت (متر مربع)

قیمت ریال

قیمت کل(هزار ریال)

توضیحات

 

 

 

 

آدرس:

11- محوطه سازی:

شرح کار

مقدار کار

(متر مربع)

قیمت واحد

ریال

کل هزینه

(هزار ریال)

خاک برداری و تسطیع

 

 

 

حصارکشی

 

 

 

آسفالت و پیاده رو سازی

(20 درصد مقدار زمین)

 

 

 

ایجاد فضای سبز

روشنایی و غیره

(15 درصد مقدار زمین)

 

 

 

جمع کل

 

12- ساختمان سازی

شرح

نوع ساختمان

مساحت

(متر مربع)

قیمت واحد

ریال

کل هزینه

(هزار ریال)

سالن تولید

 

 

 

 

انبار مواد اولیه

 

 

 

 

انبار محصول

 

 

 

 

ساختمان اداری و سرویس ها

 

 

 

 

سایر

 

 

 

 

جمع کل

 

 

13- ماشین آلات و تجهیزات (مشخصات فنی آنها):

ردیف

نام ماشین آلات و تجهیزات

مشخصات فنی

کشور سازنده

تعداد

قیمت واحد

ریال

قیمت کل

(هزار ریال)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

ب: هزینه نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات: .......................... میلیون ریال

((نصب به عهده کمپانی سازنده ماشین آلات می باشد.))

 

 

 

14- شرح مختصری از دانش فنی و روش تولید ذکر گردد و در نهایت فرایند تولید بصورت نمودار تولید آورده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

15- تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی:

عنوان

شرح

مشخصات فنی

قیمت

(هزار ریال)

برق رسانی

 

 

 

آبرسانی

 

 

 

سوخت رسانی

 

 

 

وسایل سرمایش و گرمایش

 

 

 

سایر

 

 

 

جمع کل

 

16- وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه:

ردیف

شرح وسایل

کشور ساازنده

مشخصات فنی

تعداد

قیمت واحد

ریال

قیمت کل

(هزار ریال)

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

17- مواد اولیه و مقدار مصرف هر کدام:

ردیف

نام مواد اولیه و

مشخصات فنی

محل تامین

مصرف

سالانه

واحد

هزینه واحد

ریالی

هزینه کل

(هزار ریال)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

18- برآورد هزینه آب، برق و سوخت مصرفی:

شرح

واحد

مصرف  روزانه

مصرف سالانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل

(هزار ریال)

آب مصرفی

 

 

 

 

 

برق مصرفی

 

 

 

 

 

 

سوخت

مصرفی

گازوئیل

 

 

 

 

 

نفت

 

 

 

 

 

بنزین

 

 

 

 

 

جمع کل

 

19- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

شرح

ارزش دارائی

(هزار ریال)

درصد

هزینه مصرف سالیانه

(هزار ریال)

محوطه سازی

 

 

 

ساختمان

 

 

 

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 

 

 

تاسیسات

 

 

 

وسایل حمل و نقل

 

 

 

جمع کل

 

20- برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی:

ردیف

نیروی انسانی مورد نیاز

تخصص و میزان

تحصیلات

تعداد

متوسط حقوق

ماهیانه (ریال)

جمع حقوق سالانه

(هزار ریال)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

تبصره: حققو سالانه 4/16 ماهانه محاسبه می گردد (12ماه حقوق، یک ماه مرخصی، یک ماه پاداش و 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما)

21- برآورد سرمایه ثابت:

- هزینه های سرمایه ای:

شرح

مبلغ (هزار ریال)

زمین

 

محوطه سازی

 

ساختمان سازی

 

ماشین آلات و تجهیزات

 

تاسیسات

 

وسایل حمل و نقل

 

وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری)

 

پیش بینی نشده (10 درصد اقلام بالا)

 

جمع کل

 

- هزینه های قبل از بهره برداری

شرح

هزار ریال

هزینه های تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت فراورده های بانکی (4% هزینه های سرمایه ای)

 

هزینه آموزش پرسنل(2درصد کل حقوق سالانه)- به عهده فروشنده ماشین آلات

 

هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی(15 روز هزینه های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد)

 

جمع کل (هزار ریال)

 

سرمایه ثابت = هزینه های قبل از بهره برداری + هزینه های سرمایه ای

 

سرمایه ثابت =

 

 

 

22- برآورد سرمایه در گردش:

عنوان

شرح

مبلغ (هزار ریال)

مواد اولیه و بسته بندی

2 ماه مواد اولیه و بسته بندی

 

حقوق و دستمزد

2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد

 

تنخواه گردان

15 روز هزینه های آب،برق،سوخت و تعمیرات

 

جمع کل

 

23- نحوه سرمایه گذاری:

(مبالغ به هزار ریال)

شرح

سهم متقاضی

تسهیلات بانکی

جمع(هزار ریال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

سرمایه ثابت

 

30

 

70

 

سرمایه در گردش

 

30

 

70

 

جمع کل سرمایه گذاری

 

30

 

70

 

24- برآورد هزینه استهلاک:

شرح

ارزش دارائی

(هزار ریال)

درصد

هزینه استهلاک سالیانه

(هزار ریال)

محوطه سازی

 

5

 

ساختمان

 

5

 

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 

10

 

تاسیسات

 

10

 

وسایل حمل و نقل

 

10

 

وسایل دفتری

 

20

 

پیش بینی نشده

 

10

 

جمع کل

 

25- هزینه های تولید سالیانه:

شرح

مبلغ (هزار ریال)

مواد اولیه و بسته بندی

 

حقوق و دستمزد

 

هزینه انرژی (آب، برق و سوخت)

 

هزینه تعمیر و نگهداری

 

هزینه پیش بینی نشده تولید (5 درصد اقلام بالا)

 

هزینه اداری و فروش (یک درصد اقلام بالا)

 

هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت)

 

هزینه استهلاک

 

هزینه استهلاک قبل از بهره برداری (20درصد هزینه های قبل از بهره برداری)

 

جمع کل

 

26- قیمت تمام شده محصول:

                                  جمع هزینه های تولید سالیانه

=                          =                                          = قیمت تمام شده واحد محصول

                                       میزان تولید سالیانه

 

27- قیمت فروش محصول بطور متوسط هر کیلو                ریال

28- محاسبه نقطه سربسر (در 100 درصد راندمان)

شرح هزینه

هزینه متغییر

هزینه ثابت

هزینه کل

مقدار

درصد

مقدار

درصد

مواد اولیه و بسته بندی

 

100

---

-

 

حقوق و دستمزد

 

35

 

65

 

هزینه انرژی(آب،برق و سوخت)

 

80

 

20

 

هزینه تعمیر و نگهداری

 

80

 

20

 

هزینه پیش بینی نشده تولید

 

85

 

15

 

هزینه اداری و فروش

 

100

---

-

 

هزینه تسهیلات مالی

---

-

 

100

 

هزینه بیمه کارخانه

---

-

 

100

 

هزینه استهلاک

---

-

 

100

 

هزینه استهلاک قبل از بهره بردرای

---

-

 

100

 

جمع هزینه های تولید

 

 

 

 

 

- فروش کل معادل                                     هزار ریال می باشد.

- درصد فروش در نقطه سربسر:

                                             هزینه ثابت

                       100*                                          = درصد در نقطه سربسر

                                 (هزینه متغییر)-(فروش کل)

 

 

                  =  100*                                          = درصد در نقطه سربسر

 

 

29- سود و زیان ویژه (سود):

(جمع هزینه تولید) (فروش کل) = سود و زیان ویژه

                                            = سود و زیان ویژه

30- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت های آن:

](تعمیرات و نگهداری)+(انرژی)+(مواد اولیه و بسته بندی)[-(فروش کل)= ارزش افزوده ناخالص

                                       = ارزش افزوده خالص

 

                                     ارزش افزوده ناخالص

=                          =                                          = نسبت افزوده ناخالص به فروش

                                             فروش کل

 

                                       ارزش افزوده خالص

=                          =                                          = نسبت افزوده خالص به فروش

                                            فروش کل

 

                                      ارزش افزوده خالص

=                          =                                        = نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل

                                      سرمایه گذاری کل

 

31- سرمایه ثابت سرانه:

                                           سرمایه ثابت

=                          =                                          = سرمایه ثابت سرانه

                                           تعداد پرسنل

 

 

32- کل سرمایه گذاری سرانه:

 

                                                      کل سرمایه گذاری

   میلیون ریال =                          =                                          = کل سرمایه سرانه

                                                         تعداد پرسنل

 

33- نرخ بازدهی سرمایه:

 

 

                                 هزینه تسهیلات مالی+سود و زیان ویژه

=                          =                                                      = نرخ بازدهی سرمایه

                                              کل سرمایه گذاری

 

 

 

 

34- دوره برگشت سرمایه:

 

 

                                          کل سرمایه گذاری

                                                                                          = دوره برگشت سرمایه

] (استهلاک قبل از بهره برداری)+(استهلاک)+(هزینه تسهیلات مالی)+(سود)[

 

 

 

                                         =                                               = دوره برگشت سرمایه

 

[ سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ رحیم کریمی ]
درباره وبلاگ

در باره مطالب وبلاگ : اکثر مقالات این وبلاگ از مطالب جمع آوری شده سایرسایتهای مرتبط جهت دسترسی آسان رشته های مدیریت می باشد و قبلاَ از نویسندگانی که مقالاتشان در این بلاگ قرار گرفته پوزش می طلبم و خواهشمندم در صورت امکان مشخصاتشان را جهت درج در ذیل مقاله خودشان برایم ارسال نمایند تواناییهای من: 1.مطالعات و بررسی بازار 2.محاسبه ‌وتدوین‌سیاست‌قیمت‌گذاری 3.برنامه ریزی فروش 4.تهیه بودجه عملیاتی 5.تهیه برنامه استراتژیک 6.طراحی سیستم اطلاعاتی 7.تهیهOPCپروسه‌تولیدوبالانس‌خط
امکانات وب
اخبار اقتصادي اخبار سياسي اخبار ورزشي

Powered by WebGozar


پرشین تحلیل