مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ××خواندنش با نام غفار الذنوب××عشق یعنی چشمها هم در رکوع××شرمگین از نام ستار العیوب××عشق یعنی سر سجود و دل سجود××ذکر یارب یارب از عمق وجود

مراحل گشایش اعتبارات اسنادی،طرفین درگیر در اعتبارات اسنادی

متقاضی اعتبار اسنادی:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست گشایش اعتبار را از بانک گشاینده ی اعتبار به نفع شخص دیگری بنماید، متقاضی اعتبار محسوب می شود. به متقاضیان اعتبار عناوینی از قبیل: بازکننده اعتبار، خریدار، صاحب کالا، واردکننده، دستوردهنده، سفارش دهنده و ... هم اطلاق می گردد.

 

 


ذینفع اعتبار اعتبار اسنادی:

ذینفع اعتبار اعم است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک گشاینده‌ی اعتبار افتتاح گردیده و در صورت رعایت شرایط اعتبار وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود. ذینفع اعتبار به جهت آنکه طرف قرارداد بیع با گشاینده ی اعتبار نیز قرار می گیرد، تحت عناوین دیگری از قبیل فروشنده، صادرکننده، فرستنده کالا، حمل کننده، سازنده، تهیه کننده و ... نیز نامگذاری شده است.

از آنجا که فروشنده گاهی همراه با اسنادی که بایست ارائه نماید براتی هم عهده ی خریدار می کشد، از این لحاظ به او گشاینده هم می گویند. در موارد معدودی عنوان فروشنده و خریدار ( ذینفع و گشاینده اعتبار اسنادی) در شخص واحدی جمع می گردد.

  بانک گشاینده اعتبار اسنادی:

بانک گشاینده بانکی است که بنا به دستور و به حساب متقاضی گشایش اعتبار، اقدام به گشایش اعتبار می نماید و بدینوسیله در مقابل ذینفع اعتبار متعهد به پرداخت وجه اعتبار می گردد. بانک‌های گشاینده غالبا در ارتباط با انواع خاصی از اعتبارات خدمات لازم را ارائه می نمایند که در آیین نامه داخلی آنها گشایش این اعتبارات پیش بینی شده باشد. این بانک‌ها تحت عناوین دیگری نظیر: بانک صادرکننده اعتبار، بانک خریدار، بانک محلی، بانک طرف خریدار و ... هم شناخته می شوند.

بانک ابلاغ کننده ی اعتبار اسنادی:

این بانک از سوی بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده است تا متن اعتبار اسنادی را به ذینفع ابلاغ نماید. بدین ترتیب بانک ابلاغ کننده صرفا واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتبار اسنادی می باشد. این بانک تحت عنوان «بانک طرف صادرکننده» یا «بانک فروشنده» نیز شناخته شده است.

بانک پرداخت کننده ی اعتبار اسنادی:

این بانک از سوی بانک گشاینده اعتبار در مورد اعتبارات خاصی از قبیل اعتبارات تایید شده، ضمن اخذ پوشش از بانک پوشش دهنده اقدام به پرداخت وجه اعتبار می نماید. بانک پرداخت کننده را بعضا «بانک تعیین شده»، «بانک مطالبه کننده» و یا «بانک معامله کننده» هم می نامند. اگر معامله اسناد تحت اعتبار به بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده محدود شده باشد در این صورت بانک مزبور خود بانک پرداخت کننده خواهد بود.

بانک پوشش دهنده اعتبار اسنادی:

در مواردیکه بانک گشاینده اعتبار نزد بانک ابلاغ کننده حساب جاری ارزی نداشته باشد و یا هنگامی که معامله ی اسناد نزد کلیه ی بانک‌ها آزاد باشد، بانک پرداخت کننده یا بانک ابلاغ کننده ی مذکور در فوق از طریق بانک پوشش دهنده که نام آن صریحا در متن اعتبار قید شده است وجه پرداختی به ذینفع را، باز پس خواهند گرفت. این بانک می تواند پوشش ارائه داده از سوی خود را با قبولی براتی که از جانب صادرکننده به نفع اشخاص ثالث کشیده شده است و یا قبولی براتی که گشاینده اعتبار به نفع صادرکننده تنظیم نموده است، ارائه دهد. در این صورت به آن «بانک براتگیر» هم می گویند.

بانک تایید کننده اعتبار اسنادی:

بانکی که بنا به درخواست یا اجازه بانک گشاینده اعتبار، در برابر ذینفع، متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار می گردد.

بانک انتقال دهنده اعتبار اسنادی:

این بانک صرفا در مورد اعتبارات اسنادی قابل انتقال ایفای نقش می نماید و از سوی بانک گشاینده اعتبار مجاز می گردد تا بنا به درخواست ذینفع اعتبار، تمام یا بخشی از اعتبار را در اختیار ذینفع یا ذینفعان ثانویه قرار دهد.

موسسات و بانک‌های تامین کننده مالی:

در مواردی که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نمی گردد غالبا یک موسسه مالی یا بانک‌های تجاری ثالثی وارد جریان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می پردازند تا در سر رسید بهره و اصل یوزانس را از خریدار اخذ نمایند. این موسسات عموما به عنوان «فایننسر» معروفند و یکی از مهمترین آنان «انجمن جهانی مخابرات مالی بین بانکی (SWIFT)» می‌باشد.

شرکت‌های بازرسی:

شرکت‌های بازرسی نهادهایی هستند که وظیفه کنترل کالاهایی را که در جریان اعتبارات اسنادی معامله می شوند برعهده دارند. از آنجا که بانک‌های درگیر در امر اعتبارات اسنادی و متصدیان حمل و نقل کالا هیچگونه تعهدی در زمینه کنترل کالاهای دریافتی مبنی بر تطابق آنها با کالای خریداری شده بر عهده نخواهند گرفت، منفعت کلیه ی طرفین اعتبارات اسنادی بالاخص واردکنندگان کالا اقتضا می نماید که شرط اعمال بازرسی را در ضمن اعتبارات درخواستی خود حتما بگنجانند. شرکت‌های بازرسی در صورت تخلف و یا کوتاهی در اعمال نظارت بر کالاها تا ده برابر هزینه بازرسی ملزم به جبران خسارت می باشند. مضافا آنکه مسئولیت آنها موجب سلب مسئولیت از فروشندگانی که کالای متفاوت تسلیم نموده اند، نمی شود.

ضرورت استفاده از بازرسی:

امروزه کلیه ی کالاهایی که دارای استاندارد اجباری می باشند و وزارت بازرگانی طبق تعرفه ی کالا اجباری بودن استاندارد آنها را برای بانک‌ها اعلام نموده است، جهت ورود و خروج از کشور نیازمند اعمال بازرسی اجباری می باشند. در این خصوص خریداران و فروشندگان چنین کالاهایی موظفند نسبت به معرفی شرکت بازرسی کننده اقدام نمایند و بانک‌ها نیز بایستی در شرایط اعتبار، شرکت بازرسی کننده ی منتخب خریدار را مشخص کرده و گواهی بازرسی را از فروشنده طلب نمایند.

همچنین در مورد کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند به جهت فواید ذیل توصیه می گردد با موافقت و درخواست خریدار شرط ارائه گواهی بازرسی صادره توسط یکی از شرکت‌های بازرسی پیش بینی شود:

۱. اطمینان خریداران از طریق گواهی بازرسی مبنی بر تطابق کالا با پرفورم اولیه و امکان استفاده از شرکت‌های بیمه درصورت بروزخسارت.

۲. استفاده مشتریان از گواهی بازرسی به عنوان مدرکی دال بر تطبیق کالا در زمان تحویل با مندرجات گواهی بازرسی.

۳. پیشگیری از کلاهبرداری های متداول از شرکت‌های بیمه در مواردی کهبر خلاف اظهار طرفین کالا مطابق با مندرجات پرفورم اولیه ارائه شده است.

۴. حصول اطمینان حمل کنندگان کالا از نوع کالای واقعی بالاخص در مورد کالاهای خطرناک و یا هنگام خسارت همگانی.

۵. آگاهی گمرک از شرایط استاندارد کالا بر اساس گواهی بازرسی.

۶. استفاده موسسات استاندارد کالا از گواهی بازرسی به عنوان گواهی کنترل کیفیت کالا.

زمان انجام بازرسی:

در زمینه اعتبارات اسنادی لازم است شرکت‌های بازرسی کننده، عملیات بازرسی کالا و صدور گواهی بازرسی را تا زمان بارگیری و صدور بارنامه توسط موسسه حمل و نقل ادامه دهند و تاریخ حمل و تاریخ بازبینی بایستی یکی باشد یا آنکه حداقل تاریخ بازرسی جلوتر از تاریخ حمل نباشد. این امر بایستی در شرایط اعتباراتی که موکول به بازرسی شده اند گنجانده شود تا به عنوان اهرمی جهت جلوگیری از سوء استفاده های فروشنده و احتمالا شرکت‌های بازرسی بکار گرفته شود. اما به هر حال بهترین زمان برای بازرسی پس از تاریخ حمل می باشد.

شرکت‌ها بیمه:

از آنجا که بنابر مصوبه مورخ ۱۳۲۶/۳/۱۳هیات وزیران کلیه بانک‌ها موظف گردیده اند هنگام گشایش اعتبارات اسنادی از وارد کنندگان درخواست گشایش بیمه باربری (حمل و نقل) بنمایند، شرکت‌های بیمه یکی از طرفینی محسوب می شوند که به نحو غیر مستقیم با ارکان اصلی اعتبارات اسنادی رابطه پیدا می نمایند. در این خصوص ذکر نکات زیر برای اشخاصی که به هر نحو از گشایش یک اعتبار منتفع می شوند ضروری است:

۱.بیمه نامه به نفع بانک گشاینده اعتبار برای صاحب کالا (ذینفع اعتبار) گشوده می شود.

۲.قرارداد بیمه بر اساس قوانین کشور ایران منعقد خواهد شد. اما در حمل و نقل‌های بین المللی مقررات صادره از سوی برخی موسسات نظیر موسسه بیمه‌گران لندن (Institute of London under writers) و اتحادیه بیمه گران لویدز تحت تاثیر قرار می گیرد.

۳.چنانچه مدت بیمه نامه باربری در گمرک منقضی شود، گمرک طبق ماده ۴۵ و ۴۶ قانون امور گمرکی و ماده ۶ قانون بودجه ۱۳۱۷ موظف به بیمه کردن کالا می باشد.

۴.هم اکنون شرکت‌های بیمه زیر به ارائه خدمات بیمه کالاهای خریداری شده از طریق اعتبارات اسنادی اشتغال داشته و مجاز به ارائه پوشش بیمه باربری در این خصوص می‌باشند:

بیمه ایران بیمه البرز بیمه آسیا بیمه دانابیمه صادرات و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین بیمه رازی بیمه توسعهبیمه سینا بیمه ملت بیمه دی بیمه سامان بیمه نوین بیمه پاسارگاد بیمه حافظ بیمه امید

طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی حداقل معادل ۱۱۰٪ ارزش کالا باید بیمه گردد.

متصدیان حمل ونقل:

حمل کنندگان اشخاصی هستند که براساس قرارداد حمل وظیفه حمل کالا را در برابر ارسال کنندگان بر عهده می‌گیرند. قرارداد حمل غالباً ارتباط تنگاتنگی با قرارداد فروش کالا دارد و در حقیقت این قرارداد فروش است که معین می کند قرارداد حمل را فروشنده یا خریدار می بایست منعقد نمایند. اسنادی که شرکت‌های حمل کننده کالا صادر می‌نمایند همواره از مهمترین اسناد در اعتبارات اسنادی به شمار آمده و نقش عمده ای در وصول اعتبارات بازی می کند.

اهم اسناد حملی که تحت اعتبارات اسنادی مورد معامله قرار می گیرند سیاهه (Invoice) وبارنامه (Bill of Lading; B/L)  می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دپارتمان حقوق حمل و نقل مراجعه فرمایید.

گمرک:

صادرکنندگان و واردکنندگانی که قصد انجام معامله از طریق اعتبارات اسنادی را دارند در خصوص ورود قطعی، ورود موقت، ارجاع کالا به خارج از کشور، ترانزیت خارجی و داخلی و هر نحو صادرات کالا به نحوی با مقررات گمرکی و ادارات گمرک مرتبط می‌شوند.

فورواردرها

فورواردرها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از سوی صادر کنندگان یا وارد کنندگان کالا (به اصالت یا به نمایندگی) ترتیبات مربوطه به انتقال کالا را بر عهده می‌گیرند. این اقدامات اعم است از:

۱.انعقاد قرارداد با متصدیان حمل و نقل

۲.ارائه خدمات مربوط به بسته بندی کالا جهت حمل

۳.انبارداری

۴.جمع آوری انتخاب و معرفی بهترین مسیر حمل

۵.انتخاب بهترین نوع وسیله حمل

۶.انتخاب بهترین متصدی حمل

۷.مستند سازی اسناد

۸.ترتیب بیمه کالا

۹.انجام امور گمرکی مربوط به کالا

۱۰.نظارت در تخلیه و بارگیری

۱۱.نظارت بر اقدامات بارشماری

۱۲. غیره

صاحبان کالا به جهت آنکه استفاده از فورورادرها غالباً سبب پایین آمدن چشمگیر هزینه حمل کالا می گردد، ترجیح می دهند که از این اشخاص استفاده نمایند. فدراسیون بین المللی انجمن‌های فورواردرها تحت عنوان فیاتا (FIATA) معروف است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دپارتمان حقوق حمل و نقل مراجعه فرمایید.

اعتبارات اسنادی قبولی

اعتبارات اسنادی قبولی نوعی از اعتبارات مدت دار به حساب می آیند که به ذینفع این امکان را می دهند تا از طریق تنزیل برواتی که حین ظهرنویسی اسناد حمل و انتقال مالکیت کالا قبولی آنها را از بانک صادر کننده ی اعتبار یا بانک تعیین شده‌ی دیگری اخذ نموده است، پیش از سررسید موعد اعتبار آن را نقد نماید و همچنین از مزایای قانونی برات به عنوان سندی تجاری، در قبال صدور کالا برخوردار گردد.

اعتبارات اسنادی قابل معامله

در این روش ذینفع ضمن تسلیم اسناد مقرره در قرارداد اعتبار اسنادی به بانک، این اسناد را ظهرنویسی کرده و مالکیت آنها را به بانک معامله کننده‌ی اسناد انتقال می دهد.

این روش به سبب آنکه ذینفع حین ارائه اسناد مبلغ برات یا برواتی را نیز از بانک دریافت می دارد نوعی اعتبار دیداری به حساب می آید.

برای استفاده از اعتبارات اسنادی قابل معامله، شایسته است طرفین حین انعقاد قرارداد نکات زیر را در نظر داشته باشند:

۱- چنانچه حین گشایش اعتبار برات یا بروات مذکور به عهده‌ی متقاضی گشایش اعتبار صادر شوند، تنها نوعی سند اضافی محسوب شده و از حمایت سایر اسناد مربوطه برخوردار نمی باشد.

۲- نام بانکی که اعتبار نزد آن بانک قابل معامله است حتما بایستی در متن اعتبار ذکر گردد.

۳- در متن اعتبار قابل معامله بود آن بایستی صریحا قید گردد.

اعتبارات اسنادی گردان

این اعتبارات تحت عناوین دیگری نظیر اعتبارات « تنخواه» یا « چرخشی» نیز نام گذاری شده‌اند. در متن چنین اعتباراتی قید می‌گردد که چنانچه ظرف مدت معینی ذینفع اسناد حمل را به بانک معامله کننده اسناد ارائه دهد، اعتبار به میزان اسناد ارائه شده بدون نیاز به افتتاح اعتبار جدید یا اصلاح اعتبار موجود خود به خود تجدید خواهد شد.

جهت استفاده از این دسته اعتبارات اسنادی، شایسته است طرفین حین انعقاد قرارداد نکات زیر را در نظر داشته باشند:

۱- دو فاکتور زمان و مبلغ اعتبار باید در متن اعتبار صریحا قید گردد.

۲- برای محدود نمودن زمان اعتبار طرفین می توانند تعداد دفعات قابل استفاده از اعتبار را در متن آن قید نمایند.

۳- در حال حاضر گشایش اعتبارات گردان تنها با اخذ مجوز از اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک‌ها و وزارت بازرگانی امکانپذیر است.

اعتبارات گردان قابلیت این را دارند که که به صورت «غیر تراکمی» صادر شوند. منظور از اعتبار گردان غیرتراکمی اعتبار گردانی است که در متن آن قید شده باشد: "چنانچه دفعتا اسنادی به ارزشی کمتر از سقف اعتبار ارائه شود، کسری در دفعه یا دفعات بعد قابل استفاده می باشد."

اگر اعتبار گردان قابلیت فوق را نداشته باشد، از نوع گردان «تراکمی» خواهد بود.

اعتبارات اسنادی فعال

اصولا تمامی اعتبارات صادره از سوی بانک ها فعال هستند مگر آنکه غیر فعال بودن صریحا در متن اعتبار ذکر شده باشد. بر این دسته از اعتبارات به محض گشایش کلیه آثار قانونی و حقوقی بار خواهد شد و طرفین از تمامی حقوق و تکالیف مربوطه برخوردار خواهند بود. اطلاق وصف «فعال» بر این گروه از اعتبارات اسنادی به همین لحاظ می باشد.

اعتبارات اسنادی غیرفعال

این دسته از اعتبارات هیچگونه تعهد و شرطی برای طرفین ایجاد نمی‌کنند و در واقع مانند زمانیست که هیچ اعتباری باز نشده باشد. لذا فرصت مطالعه و بررسی را به طرفین بویژه متقاضی و ذینفع اعتبار می دهند.

معمولا فعال گشتن این دسته از اعتبارات آنچنانکه در متن اعتبار ذکر می شود، منوط به تحقق شروطی از سوی ذینفع و سررسید تاریخ معینی است.

اعتبارات اسنادی ترانزیت

صادرکنندگان و واردکنندگانی که خواهان خرید از کشورهایی می باشند که با کشور متبوعشان دارای روابط بانکی نیستند می‌توانند از مزایای اعتبارات ترانزیت برخوردار گردند. در این روش یکی از بانک‌های لندن نقش رابط میان بانک گشاینده و بانک ابلاغ کننده ی اعتبار را بر عهده خواهد گرفت و مبادلات اسناد و سایر امور مربوطه از طریق این بانک انجام خواهد شد.

اعتبارات اسنادی مستقیم

در این نوع اعتبار وظایف گشایش و ابلاغ اعتبار هر دو بر عهده ی یک بانک قرار دارد. این نوع از اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبارات «بانکی» هم شناخته شده اند.

اعتبارات اسنادی غیر قابل انتقال

این اعتبارات که حجم وسیعی از اعتبارات صادره در کشورمان را شامل می شوند، قابلیت انتقال به اشخاص ثالث از سوی ذینفع را نخواهند داشت. اعتبارات مذکور به دو طریق «اتکایی» و «متقابل» قابل گشایشند.

اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال اتکایی

دراین نوع اعتبار بانک ابلاغ کننده به اتکای اعتباری که در بانک گشاینده برای ذینفع باز شده است، اعتباری به نفع فروشندگانی که ذینفع از آنها خریداری می کند، گشایش می دهد.

اعتبار غیر قابل انتقال ضمانتی

هر گاه بانک‌های گشایش دهنده ی اعتبار از ارائه ضمانتنامه منع شده باشند، اعتبارات اسنادی ضمانتی کاربرد پیدا خواهند کرد. در این روش هر گاه خریدار مبلغ کالای دریافتی را پرداخت نکند، فروشنده با ارائه اسنادی از قبیل کپی بارنامه، سیاهه تجاری و سایر اسناد قید شده دراعتبار، همچنین مدارکی دال بر عدم پرداخت خریدار به همراه اظهارنامه مشعر بر ارسال اصل اسناد حمل در موعد مقرر برای متقاضی اعتبار، به بانک گشاینده یا بانک تعیین شده ی دیگری از جانب بانک گشاینده، می تواند وجه اعتبار را در عوض بهای کالا اخذ نماید. نکته ای که طرفین باید حین گشایش اعتبار بدان توجه داشته باشند آن است که در متن اعتبار صراحتاً ذکر نمایند که توافق خود را منطبق بر کدام یک از مقررات متحد الشکل ISP98 یا(500/600) UCP قرار می دهند.

اعتبار غیر قابل انتقال متقابل

در این نوع اعتبار به تقاضای فروشنده و به پشتوانه اعتباری که خریدار برای او گشایش داده است، اعتباری در بانک ثالثی گشایش داده می شود.

اعتبارات اسنادی قابل انتقال

اعتبارات قابل انتقال اعتباراتی هستند که قابلیت انتقال تمام یا بخشی از اعتبارگشایش شده را از ذینفع اولیه به شخص ثالثی که ذینفع ثانویه قرار می گیرد تنها برای یکبار، مهیا می سازند. در این صورت ذینفع ثانویه برای دریافت وجه کالا می‌بایستی کلیه وظایفی که به موجب اعتبارنامه بر عهده ی ذینفع اولیه قرار گرفته بود را به انجام برساند.

شایسته است طرفین حین انعقاد قرارداد تخصیص اعتبار، نکاتی زیر را در نظر داشته باشند:

۱. قابلیت انتقال اعتبار بایستی در متن آن صریحا قید گردد.

۲. در حال حاضر گشایش اعتبارات قابل انتقال در ایران تنها با اخذ مجوز از اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک‌ها و وزارت بازرگانی امکانپذیر است.

۳. ذینفع ثانویه اعتبار به هیچ وجه حق انتقال آنرا به شخص دیگری نخواهد داشت و این اعتبارات نسبت به ذینفع ثانویه غیرقابل انتقال محسوب می شوند.

اعتبارات اسنادی داخلی

اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را بانک گشایش دهنده به درخواست مشتری و به منظور خرید و یا سفارش کالا و خدمات از یک فروشنده داخلی و به نفع وی تخصیص می دهد. در حقیقت این دسته از اعتبارات، خاص خریدهایی است که در داخل کشور با طرفیت خریداران و فروشندگانی داخلی صورت می گیرد.

اعتبارات اسنادی خارجی

بیش از نود درصد اعتبارت اسنادی ای که در بانک‌ها گشایش داده می شوند از نوع اعتبارات اسنادی خارجی محسوب شده و برای واردات کالا از سایر کشورها گشایش داده می شوند. این نوع اعتبارات تحت عنوان اعتبار «ارزی» هم شناخته شده‌اند و بسته به آنکه نوع آنها داخل در حیطه‌ی کدامیک از اعتبارت نام برده قرار گیرد، از مقررات و شرایط مذکور در هر مورد برخوردار خواهند بود.

اعتبارات اسنادی دارای قید زمان

دو دسته ی عمده از اعتبارات اسنادی که امروزه رواج دارند، اعتبارات با «پرداخت موخر» و «یوزانس» می باشند. این گروه به سبب مواعدی که برای پرداخت در آنها مقرر گشته به اعتبارات دارای قید زمان معروفند.

یوزانس

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده ی کالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد. در مواردی که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نمی گردد غالبا یک موسسه مالی یا بانک‌های تجاری ثالثی وارد جریان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می پردازند تا در سر رسید بهره و اصل یوزانس را از خریدار اخذ نمایند.

اعتبارات اسنادی یوزانس «نسیه» از جهت شرایط، کاملا با اعتبارات اسنادی با پرداخت موخر یکسانند با این تفاوت عمده که برخلاف اعتبارات با پرداخت موخر در یوزانس کشیدن برات از سوی ذینفع برعهده ی بانک تامین کننده ی مالی و یا بانک گشاینده ی اعتبار الزامی است. بنابراین اگر به خاطر هزینه تمبر و کارمزد قبولی، شرط صدور برات از معامله حذف گردد، بایستی از اعتبار اسنادی با پرداخت موخر استفاده کرد.

معمولا یوزانس به صورت اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید شده، صادر می شود تا تضمینی برای فروشنده کالا وجود داشته باشد. موسسه مالی یا بانک تجاری مذکور بهره مبلغ اعتبار را تا سررسید موعد آن از متقاضی اخذ خواهد کرد . نرخ بهره ای که شرکت‌های مالی می توانند اخذ نمایند حداکثر می تواند معادل نرخ بهره یوزانس اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز گشایش اعتبار اسنادی باشد.

آنچه سبب می شود فروشندگان به گشایش اعتبارات یوزانس رغبت یابند تعهد پرداخت وجهی است که بانک گشاینده اعتبار در سررسید اعتبار بر عهده می گیرد. این میان تایید یک بانک دیگر هم ممکن است به تایید بانک گشاینده افزوده شود.

طبق آخرین دستور العمل بانک مرکزی در حال حاضر اعتبارات اسنادی یوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا یکسال قابل گشایشند.

شایان ذکر است که نوع کالای خریداری شده در پذیرش گشایش یوزانس از سوی بانک‌ها تاثیر دارد و اعتبارات اسنادی یوزانس به هیچ وجه تمدیدپذیر نمی باشد.

فاینانس

چنانچه موسسه مالی مرتبط با اعتبار اسنادی به صورت یوزانس، بدون دخالت بانک مرکزی و به طور مستقیم با خریدار یا فروشنده کالا ارتباط برقرار نماید رابطه یوزانس از نوع فاینانس بوده که بدان «یوزانس خارجی» هم می گویند.

ریفاینانس

اگر بانک مرکزی موسسه مالی مرتبط با یوزانس را انتخاب نماید و با آن قرارداد ببندد یوزانس، «یوزانس داخلی» یا ریفاینانس نامیده می شود. به عبارت دیگر در این نوع از اعتبارات اسنادی بانک مرکزی از خطوط اعتباری که بانک‌های خارجی در اختیار آن گذاشته اند برای تامین مالی استفاده می نمایند. در این حالت در حال حاضر فقط ده درصد از بهره یوزانس از وارد کننده دریافت می شود و با وی به مثابه طرف قرارداد اعتبار اسنادی خواهد شد. لذا وارد کنندگان بایستی مبلغ پیش پرداخت برای گشایش اعتبار را مانند اعتبار اسنادی نقدی بپردازند این از جمله شیوه های تشویقی است که بانک مرکزی در بحران های ارزی برای ترغیب وارد کنندگان به گشایش این نوع اعتبار اتخاذ می نمایند. همچنین در یوزانس داخلی یا ریفاینانس نرخ بهره ای که بانک مرکزی می دهد نصف نرخ تنزیل و بهره ای است که موسسات مالی مستقیماً از وارد کنندگان ایرانی می گیرند.

وارد کنندگان ایرانی باید این نکته را مد نظر قرار دهند که حین خرید کالا از طریق ریفاینانس، حتی الامکان کالا را ارزان خریداری نمایند تا بهره پرداختی مذکور تا حدودی جبران شود.

  اعتبارات با پرداخت موخر

در این نوع اعتبار قید می گردد که پس از گذشت مدت معینی از تاریخ ارائه اسناد که در اعتبار ذکر شده است ، وجه اعتبار پرداخت خواهد شد. در این نوع اعتبار برات یا برواتی رد و بدل نمی گردد و از این جهت که متقاضیان هزینه تهیه برات و تمبر و ... را متحمل نمی شوند تا حدودی برای ایشان مساعدتر خواهد بود. اما متقاضی گشایش چنین اعتباری باید این نکته را هم مد نظر قرار دهد که اعتباراتی از این دست، علاوه بر قیمت کالا، پرداخت بهره ی اعتبار تا سر رسید پرداخت را هم بر وی تحمیل خواهند کرد.

اعتبارات قابل برگشت

این دسته از اعتبارات درهر زمان از سوی بانک گشایش دهنده قابل ابطال، تغییر یا اصلاح می باشند مگرآنکه قبل ابطال یا اصلاح، ذینفع نسبت به حمل کالا و ارائه اسناد به بانک کارگزار اقدام کرده باشد. شروطی که جهت برگشت چنین اعتباراتی رعایت آنها لازم است از قرار ذیلند:

۱. وجهی از بابت گشایش اعتبار به فروشنده پرداخت نشده باشد.

۲.هیچ گونه براتی تحت آن اعتبار قبول یا معامله نشده باشد.

اعتبارات غیر قابل برگشت

در این نوع از اعتبار بانک گشاینده تا سررسید اعتبار بدون موافقت ذینفع نمی تواند اعتبار را اصلاح یا ابطال کند یا تغییری در آن ایجاد نماید. در حال حاضر نود درصد اعتباراتی که در ایران گشایش پیدا می کنند غیر قابل برگشتند لذا طرفین حین گشایش اعتبار باید به این نکته توجه داشته باشند که چنانچه قصد گشایش اعتبار قابل برگشت را دارند حتماً این امر را در متن اعتبار ذکر نمایند و الا اعتبار غیر قابل برگشت محسوب خواهد شد.

اعتبارات غیر قابل برگشت می توانند به صور ذیل صادر شوند:

۱. اعتبارات غیر قابل برگشت تایید شده:

هرگاه به سبب عواملی نظیر بحرانهای ارزی پرداخت وجه اعتبار مبهم باشد، صادرکنندگان کالا (فروشندگان) صدور کالای خود را منوط به گشایش اعتبار تایید شده برگشت‌ناپذیر، از سوی خریدار، به نفع خویش می نمایند. در این موارد غالباً بانک ثالثی به جز بانک گشایش دهنده و ابلاغ کننده اعتبار وظیفه تایید اعتبار را برعهده خواهد گرفت. در این صورت بانک مذکورهم ملزم به پرداخت وجه اعتبار در قبال اسناد مقرره می باشد.

اعتبارات غیر قابل برگشت می توانند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شوند. این امر امروزه به ندرت صورت می گیرد در مواردی هم اعتبارات برگشت‌ناپذیر جهت اخذ تاییدیه به بانک‌های خارجی بالاخص بانک‌های ممتاز اروپایی، آمریکایی یا ژاپنی ارجاع می شوند. البته در اکثر موارد این بانک‌ها تایید اعتبار را موکول به گذاردن سپرده ارزی ‌(Cash Cover) که بدان بهره بانکی تعلق می گیرد، می نمایند.

در حال حاضر بانک‌های ایرانی به منع بخشنامه ۶۰/۱۵۴۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ بانک مرکزی از ارائه پوشش نقدی به‌ منظور تایید اعتبار گشایش شده خودداری می‌نمایند. البته در مواردی بانک‌های اروپایی و ژاپنی به واسطه داشتن روابط کارگزاری طولانی با بانک‌های ایرانی با اخذ کارمزد نسبت به تایید اعتبار اسنادی بانک‌های ایرانی بدون اخذ پوشش نقدی اقدام می نمایند. تایید اعتبار سبب می شود که شرکت‌های بیمه صادرات کشور فروشنده نسبت به اعطای پوشش بیمه ای اقدام نمایند. شایان ذکر است که عواملی نظیر مبلغ اعتبار، ارز اعتبار، مدت اعتبار، نحوه پرداخت اعتبار و شرایط ارزی کشور گشاینده اعتبار، همچنین شهرت و سابقه بانک گشاینده در میزان تعرفه خدمات کارمزد بانک تایید کننده موثرند.

۲. اعتبارات غیر قابل برگشت تایید نشده:

این اعتبارات از تایید بانک‌های ثالث نسبت به وجه اعتبار برخوردار نبوده و صرفا تایید بانک گشاینده را به همراه دارند. درنتیجه از تضمین پرداخت کمتری برخوردارند.

اعتبارات با قید قرمز

علت نام گذاری این دسته از اعتبارات درج عبارت قرمز رنگی است که به ذینفع اجازه می دهد تا قبل از حمل کالا و ارائه ی اسناد تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار را دریافت دارد. دریافت بخشی از مبلغ اعتبار از دو طریق امکانپذیر است:

۱. ذینفع بایستی به بانک ابلاغ کننده تضمینی ارائه دهد و تعهد نماید که کالا و اسناد حمل را تا تاریخ معینی به بانک ارائه می‌دهد. در این صورت می تواند از پیش پرداخت برای تهیه کالا استفاده نماید. این دسته از اعتبارات دارای قید قرمز را اعتبارات «چند مرحله‌ای» می‌نامند.

۲. ذینفع می تواند با ارائه ی یک رسید ساده قبل ارائه ی اسناد حمل کالا، از پیش پرداخت اعتبار استفاده نماید. این دسته از اعتبارات دارای قید قرمز را اعتبارات دارای قید قرمز «ساده» می نامند.

فروشندگانی که خواهان گشایش اعتباراتی از این دست به نفع خویش می شوند، باید این نکته را مد نظر قرار دهند که از زمان دریافت پیش پرداخت تا سررسید اصلی اعتبار به مبلغی که پیشاپیش دریافت نموده اند بهره تعلق گرفته و بانک میزان این بهره را هنگام تسویه از اصل مبلغ اعتبار کسر خواهد نمود.

[ شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ ] [ ٤:٠۱ ‎ب.ظ ] [ رحیم کریمی ]
درباره وبلاگ

در باره مطالب وبلاگ : اکثر مقالات این وبلاگ از مطالب جمع آوری شده سایرسایتهای مرتبط جهت دسترسی آسان رشته های مدیریت می باشد و قبلاَ از نویسندگانی که مقالاتشان در این بلاگ قرار گرفته پوزش می طلبم و خواهشمندم در صورت امکان مشخصاتشان را جهت درج در ذیل مقاله خودشان برایم ارسال نمایند تواناییهای من: 1.مطالعات و بررسی بازار 2.محاسبه ‌وتدوین‌سیاست‌قیمت‌گذاری 3.برنامه ریزی فروش 4.تهیه بودجه عملیاتی 5.تهیه برنامه استراتژیک 6.طراحی سیستم اطلاعاتی 7.تهیهOPCپروسه‌تولیدوبالانس‌خط
امکانات وب
اخبار اقتصادي اخبار سياسي اخبار ورزشي

Powered by WebGozar


پرشین تحلیل